Technické informace

photo

Během roků 2013 a 2014 prošel areál celkovou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo snížení energetické náročnosti provozu budov, zlepšení jejich užitných vlastností a modernizace vnějšího vzhledu.

V rámci rekonstrukce byla provedena například tato opatření: zateplení obvodových konstrukcí budov, výměna oken a dalších výplní otvorů v obvodových konstrukcích, provedení nových fasád (zavěšený ocelový plášť), nová plynová kotelna, výměna výtahů a přístavba třetího vysokokapacitního výtahu, rekonstrukce hygienického zázemí, celková rekonstrukce dvora (inženýrské sítě, odvodnění, povrchová úprava, parkovací stání), renovace přípojek inženýrských sítí a další.

V budově č. p. 3144 jsou klimatizována patra 1 až 7.

Pro budoucí uživatele byly rovněž modernizovány rozvody elektrické energie a datové sítě, umožňující flexibilní přizpůsobení potřebám jednotlivých uživatelů / nájemců.

Objekt byl vybaven systémem elektronické požární signalizace a dle přání uživatelů lze jednotlivé kanceláře připojit na systém elektronického zabezpečení.

V areálu je instalován kamerový bezpečnostní systém se záznamem obrazu, objekt je monitorován nepřetržitě 24 hodin denně pracovníky bezpečnostní agentury z recepce areálu.

Vytápění komplexu je centrální plynové - teplovodní, příprava teplé užitkové vody je řešena lokálně elektrickými zásobníkovými ohřívači, umožňujícími flexibilní přizpůsobení uživatelského režimu potřebám jednotlivých nájemců.

Pro nájemce je připravena možnost měření odebírané elektrické energie (vč. klimatizace) po jednotlivých podlažích.

V komplexu je umístěna trafostanice s dostatečnou výkonovou rezervou, pokrývající stávající i výhledové potřeby areálu.