Prostory k pronájmu

V současné době nejsou k dispozici žádné volné prostory k pronájmu.

Členění objektu

Z dispozičního hlediska je administrativní komplex V. K. CENTRUM tvořen čtyřmi stavebními objekty č.p. 3144, 3148, 3150 a 3152, které tvoří provozně propojené celky A (č.p. 3144, 3148) a B (č.p. 3150, 3152).

Hlavní vchod do komplexu a vjezd do prostoru dvora jsou dozorovány z prostoru vrátnice, situované mezi nimi.

Objekt č.p. 3144 je tvořen osmi nadzemními podlažími; 1. nadzemní podlaží (přízemí) tvoří vchodové a recepční prostory (vč. haly s přístupem ke třem výtahovým šachtám), variabilní kancelářské/jednací prostory, část hygienického zázemí uvedeného podlaží a prostory krytu civilní obrany, zapuštěného do stoupajícího terénu; 2. až 8. nadzemní podlaží (1. až 7. patro) tvoří samostatné kancelářské celky pod uzavřením (sestávající z centrální chodby s oboustranně situovanými kancelářemi), přístupné z komunikačního prostoru – chodby se schodištěm a třemi výtahy; z komunikačního prostoru jsou rovněž přístupné prostory hygienického zázemí a ve většině podlaží také čajové kuchyňky (ve zbývajících podlažích jsou čajové kuchyňky přístupné z centrální chodby).

Objekt č.p. 3148 je jednopodlažní, se vstupem přes halu objektu A; jsou zde umístěny kancelářské prostory, část zázemí objektu a část hygienického zázemí uvedeného podlaží.

Objekt č.p. 3152 je jednopodlažní, se vstupem z prostoru dvora; jsou zde umístěny kancelářské prostory, hygienické zázemí a část technického zázemí komplexu (vytápění).

Objekt č.p. 3150 je dvoupodlažní, s přístupem přes objekt č.p. 3152, se samostatným vstupem ze dvora a se dvěma vstupy z ulice U Nákladového nádraží; dispoziční řešení umožňuje mj. jeho využití k podnikatelským aktivitám.